اطلاعیه‌ای برنامه پخت نانوایی‌های کرمانشاه در روز
عید
اطلاعیه‌ای برنامه پخت نانوایی‌های کرمانشاه در روز
عید

اتحادیه نانوایان شهرستان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای برنامه پخت نانوایی‌های این شهرستان را در روز عید اعلام کرد/ در این اطلاعیه آمده است: کلیه واحد‌های نانوایی ماشینی اعم از (اتوماتیک، لواش برنامه پخت نانوایی‌های کرمانشاه در روز عیدماشینی و سنگک ماشینی) و سنتی اعم از (سنگک سنتی، تافتان، لواش و بربری) که روز جمعه مورخ ۲۹ اسفند […]

اطلاعیه‌ای برنامه پخت نانوایی‌های کرمانشاه در روز عید

اتحادیه نانوایان شهرستان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای برنامه پخت نانوایی‌های این شهرستان را در روز عید اعلام کرد/ در این اطلاعیه آمده است: کلیه واحد‌های نانوایی ماشینی اعم از (اتوماتیک، لواش برنامه پخت نانوایی‌های کرمانشاه در روز عیدماشینی و سنگک ماشینی) و سنتی اعم از (سنگک سنتی، تافتان، لواش و بربری) که روز جمعه مورخ ۲۹ اسفند ۹۹ تعطیلی مجاز هفتگی آنان نمی‌باشد در روز جمعه مورخ ۲۹ اسفند به صورت یکسره تا ساعت ۲۲ شب اقدام به پخت نان می‌کنند و روز شنبه ۳۰ اسفند تعطیل هستند./همچنین کلیه واحد‌های نانوایی اعم از ماشینی و سنتی که روز جمعه مورخ ۲۹ اسفند تعطیلی مجاز هفتگی آنان است باید به جای روز شنبه ۳۰ اسفند، در روز جمعه ۲۹ اسفند بر اساس پخت عادی نسبت به پخت و عرضه نان به شهروندان اقدام کنند.

اتحادیه نانوایان شهرستان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای برنامه پخت نانوایی‌های این شهرستان را در روز عید اعلام کرد

 در این اطلاعیه آمده است: کلیه واحد‌های نانوایی ماشینی اعم از (اتوماتیک، لواش برنامه پخت نانوایی‌های کرمانشاه در روز عیدماشینی و سنگک ماشینی) و سنتی اعم از (سنگک سنتی، تافتان، لواش و بربری) که روز جمعه مورخ ۲۹ اسفند ۹۹ تعطیلی مجاز هفتگی آنان نمی‌باشد در روز جمعه مورخ ۲۹ اسفند به صورت یکسره تا ساعت ۲۲ شب اقدام به پخت نان می‌کنند و روز شنبه ۳۰ اسفند تعطیل هستند.

همچنین کلیه واحد‌های نانوایی اعم از ماشینی و سنتی که روز جمعه مورخ ۲۹ اسفند تعطیلی مجاز هفتگی آنان است باید به جای روز شنبه ۳۰ اسفند، در روز جمعه ۲۹ اسفند بر اساس پخت عادی نسبت به پخت و عرضه نان به شهروندان اقدام کنند

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
روز بدون فوت کرونایی در کرمانشاه