فداکاری مرد قزوینی در بیمارستان / او به چند بیمار جان دوباره بخشید
فداکاری مرد قزوینی در بیمارستان / او به چند بیمار جان دوباره بخشید

کبد، کلیه‌ها و نسوج مرد ۶۰ ساله قزوینی اهدای عضو شد. ابوالفضل ابراهیمی، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام ثبت ششمین اهدای عضو در استان قزوین در سال ۹۹این خبر گفت: مرد ۶۰ ساله‌ای بر اثر سکته مغزی، در مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین بستری شده بود و […]

کبد، کلیه‌ها و نسوج مرد ۶۰ ساله قزوینی اهدای عضو شد.

ابوالفضل ابراهیمی، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام ثبت ششمین اهدای عضو در استان قزوین در سال ۹۹این خبر گفت: مرد ۶۰ ساله‌ای بر اثر سکته مغزی، در مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین بستری شده بود و با وجود اقدامات درمانی و تلاش‌هایی که برای نجات جانش انجام شد، مرگ مغزی وی توسط تیم پیوند حوزه درمان دانشگاه تأیید شد.

وی افزود: در نهایت با اعلام رضایت خانواده فرد متوفی، پیکر این اهدا کننده برای اقدامات اهدا عضو، به تهران اعزام و کبد، کلیه‌ها و نسوجش به بیماران نیازمند اهدا شد.

اهدای عضو این متوفی، ششمین اهدای عضو در سال ۹۹ بوده است.

کبد، کلیه‌ها و نسوج مرد ۶۰ ساله قزوینی اهدای عضو شد.

ابوالفضل ابراهیمی، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام ثبت ششمین اهدای عضو در استان قزوین در سال ۹۹این خبر گفت: مرد ۶۰ ساله‌ای بر اثر سکته مغزی، در مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا قزوین بستری شده بود و با وجود اقدامات درمانی و تلاش‌هایی که برای نجات جانش انجام شد، مرگ مغزی وی توسط تیم پیوند حوزه درمان دانشگاه تأیید شد.

وی افزود: در نهایت با اعلام رضایت خانواده فرد متوفی، پیکر این اهدا کننده برای اقدامات اهدا عضو، به تهران اعزام و کبد، کلیه‌ها و نسوجش به بیماران نیازمند اهدا شد.

اهدای عضو این متوفی، ششمین اهدای عضو در سال ۹۹ بوده است.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۷۴ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/۷۱۲۰ بیمار جدید شناساییشدند