هوای ۵  شهر کرمانشاه در شرایط هشدار
هوای ۵  شهر کرمانشاه در شرایط هشدار

برای سومین روز متوالی؛ معاون نظارت و پایش اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای ۵ شهرستان استان برای سومین روز متوالی در شرایط هشدار قرار گرفت. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید حریق گسترده کارخانه مصنوعات چوبی در جاده خاوران

برای سومین روز متوالی؛

معاون نظارت و پایش اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای ۵ شهرستان استان برای سومین روز متوالی در شرایط هشدار قرار گرفت.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
آزادی ۳۵۰ زندانی در ۳۵۰ روز در کرمانشاه/ حقوقدانان بسیجیگره‌گشای مشکلات قضایی مردم هستند