سربازان گمنام امام زمان (عج) در فارس و هرمزگان گل کاشتند
سربازان گمنام امام زمان (عج) در فارس و هرمزگان گل کاشتند

حجم خروج دام زنده توسط این شبکه در دوماه اخیر بالغ بر ۱۰ هزار رأس دام سبک بوده است و با توجه به افزایش قیمت ارز، گردش مالی قابل توجهی را برای اعضای این باند به ویژه سرکردگان این شبکه به همراه داشت.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید حقوق کارگران چقدر […]

حجم خروج دام زنده توسط این شبکه در دوماه اخیر بالغ بر ۱۰ هزار رأس دام سبک بوده است و با توجه به افزایش قیمت ارز، گردش مالی قابل توجهی را برای اعضای این باند به ویژه سرکردگان این شبکه به همراه داشت.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ثبت نام داوطلبان شور‌اهای شهر در کرمانشاه آغاز شد