پل قوسی تقاطع ولایت کرمانشاه خاموش می‌شود
پل قوسی تقاطع ولایت کرمانشاه خاموش می‌شود

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-دکتر احسان احمدی نصر اظهار داشت: در راستای حمایت از انرژی های زمینی، شهرداری کرمانشاه همگام با رویداد جهانی، امشب و در آخرین شنبه از ماه مارس اقدام به خاموش کردن یکی از نمادهای شهر خواهد نمود./وی افزود: یکی از دو هدف هزاره، پرداختن به محیط زیست است، در همین راستا و علی […]

پل قوسی تقاطع ولایت کرمانشاه خاموش می‌شود

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-دکتر احسان احمدی نصر اظهار داشت: در راستای حمایت از انرژی های زمینی، شهرداری کرمانشاه همگام با رویداد جهانی، امشب و در آخرین شنبه از ماه مارس اقدام به خاموش کردن یکی از نمادهای شهر خواهد نمود./وی افزود: یکی از دو هدف هزاره، پرداختن به محیط زیست است، در همین راستا و علی رغم قدرت و تسلط بشر بر زمین، اما همچنان مدیون منابع اند و از آنجا که شهرداری کرمانشاه خود را دوستدار محیط زیست می‌داند و در اجرای پروژه ها با تمام توان دستورالعمل های محیط زیست را رعایت می‌کند، امشب ساعت ٢٠/٣٠ دقیقه و همزمان با شهرهای جهان، پل قوسی تقاطع ولایت در شهر کرمانشاه یک ساعت خاموش خواهد شد./مدیر زیباسازی و بهسازی شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: از مردم شریف کرمانشاه دعوت می‌کنیم که در این یک ساعت و همزمان با مردم جهان، چراغ های اضافه و وسایل برقی خود را به احترام زمین خاموش کنند./احمدی نصر در پایان گفت: بی‌شک زمین یک میراث معنوی است که باید در جهت پاسداشت حفظ منابع تمام تلاش خود را بکار گیریم، باشد که این میراث را بدرستی برای آیندگان حفظ کنیم.

مدیر زیباسازی و بهسازی شهری شهرداری کرمانشاه گفت: پل قوسی تقاطع ولایت به احترام زمین یک ساعت خاموش می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر احسان احمدی نصر اظهار داشت: در راستای حمایت از انرژی های زمینی، شهرداری کرمانشاه همگام با رویداد جهانی، امشب و در آخرین شنبه از ماه مارس اقدام به خاموش کردن یکی از نمادهای شهر خواهد نمود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تهیه اطلس سرمایه گذاری کرمانشاه ضروری است

وی افزود: یکی از دو هدف هزاره، پرداختن به محیط زیست است، در همین راستا و علی رغم قدرت و تسلط بشر بر زمین، اما همچنان مدیون منابع اند و از آنجا که شهرداری کرمانشاه خود را دوستدار محیط زیست می‌داند و در اجرای پروژه ها با تمام توان دستورالعمل های محیط زیست را رعایت می‌کند، امشب ساعت ٢٠/٣٠ دقیقه و همزمان با شهرهای جهان، پل قوسی تقاطع ولایت در شهر کرمانشاه یک ساعت خاموش خواهد شد.

مدیر زیباسازی و بهسازی شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: از مردم شریف کرمانشاه دعوت می‌کنیم که در این یک ساعت و همزمان با مردم جهان، چراغ های اضافه و وسایل برقی خود را به احترام زمین خاموش کنند.

احمدی نصر در پایان گفت: بی‌شک زمین یک میراث معنوی است که باید در جهت پاسداشت حفظ منابع تمام تلاش خود را بکار گیریم، باشد که این میراث را بدرستی برای آیندگان حفظ کنیم.