برخی دستگاه‌ها اهتمام لازم به سمن‌ها را ندارند
برخی دستگاه‌ها اهتمام لازم به سمن‌ها را ندارند

مدیدکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه مدیدکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با تاکید بر نقش موثر سمن ها در اجتماع گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم را به سمن‌ها را ندارند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فریبرز نجفی مهر مدیدکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت؛ […]

مدیدکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه

مدیدکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با تاکید بر نقش موثر سمن ها در اجتماع گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم را به سمن‌ها را ندارند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فریبرز نجفی مهر مدیدکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت؛ تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها اهتمام لازم به سمن‌ها را ندارندبرخی دستگاه‌ها در اهمیت به جایگاه سمن‌ها مسامحه کرده و از دعوت این تشکل‌ها خودداری می‌کنند با توجه به الزام بهره گیری از توان سمن‌ها حتما رفتار دستگاه‌ها رصد می شود.

وی همچنین از صداوسیمای استان درخواست کرد که با دعوت از سمن‌های موفق در برنامه‌های خود مشارکت مدیری را بین اقشار مختلف مردم تقویت کند.

نجفی مهر تاکید کرد: نگاه مدیریت استان به سمن‌ها بعنوان یک امر تزئینی نیست و خود را ملزم می‌دانیم که پذیرای نظرات تخصصی فعالان تشکل‌ها باشیم.

گفتنی است این شورا به منظور صدور مجوز برای سمن‌های جدید و تبیین راهکار‌هایی برای ارتقای سمنها تشکیل می‌گردد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
نمایه شدن مقاله ایرانیان درباره قطعات ماکروویو در مجلهScientific reports