جدول زمانی مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۸ دی
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۸ دی

 جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ اعلام شد. شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش  ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ دانش فنی پایه -رشته الکترونیک – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ شهروند الکترونیک – پایه ۱۰- رشته تولید چند رسانه ای -شاخه کاردانش  […]

 جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ دانش فنی پایه -رشته الکترونیک – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ شهروند الکترونیک – پایه ۱۰- رشته تولید چند رسانه ای -شاخه کاردانش 

ساعت ۹ تا ۹٫۳۰ مراقبت از کودک -پایه ۱۰ – رشته تربیت، کودک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰٫۵۰ تا ۲۱٫۱۵ تنیس روی میز – پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی، – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱٫۱۵ تا ۲۱٫۵۰ کاراته  -پایه ۱۱- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰٫۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱٫۳۰ فارسی و نگارش   پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱٫۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش   پایه سوم
 
ساعت ۱۲ تا ۱۲٫۳۰ علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم

ساعت ۱۲٫۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳٫۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳٫۳۰ تا ۱۳٫۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴٫۳۰ تا ۱۵ ریاضی-   کوچکترین مضرب مشترک  پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵٫۳۰ ریاضی- رابطه فیثاغورس پایه هشتم 

ساعت ۱۵٫۳۰ تا ۱۶ ریاضی – اتحاد مربع دو جمله ای پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ۱۶ تا ۱۶٫۳۰ پرورشی – خوداگاهی
 

متوسطه دوم 

  ساعت ۱۶٫۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی 
   
  ساعت ۱۷ تا ۱۷٫۳۰ شیمی ۳  – پایه ۱۲  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷٫۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱  – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پشتیبانی از تولید داخلی با سرمایه گذاری در حوزه موقوفات*

ساعت ۲۰ تا ۲۰٫۲۵  فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰٫۲۵ تا ۲۰٫۵۰   ریاضی دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷٫۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸٫۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰٫۱۵ درس فلسفه ۲  پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰٫۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱٫۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱٫۴۵ روانشناسی  پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲٫۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲٫۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳٫۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.