حضور دو واحد تولیدی کرمانشاه در جمع صادرکنندگان نمونه سال
۹۹
حضور دو واحد تولیدی کرمانشاه در جمع صادرکنندگان نمونه سال
۹۹

سرویس کرمانشاه _ شهرام کهریزی اظهار داشت: براساس این طرح از امروز تا پایان اسفندماه، خودروهای دارای پلاک زوج در روزهای زوج و خودروهای دارای پلاک فرد در روزهای فرد می توانند در محدوده تعیین شده تردد داشته باشند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید شعار سال نباید فقط در تابلوها بیاید

سرویس کرمانشاه _ شهرام کهریزی اظهار داشت: براساس این طرح از امروز تا پایان اسفندماه، خودروهای دارای پلاک زوج در روزهای زوج و خودروهای دارای پلاک فرد در روزهای فرد می توانند در محدوده تعیین شده تردد داشته باشند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۱۴۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های کرمانشاه بستری هستند/اعلام آخرین وضع رنگ‌بندی شهرها