دستور وزیر کشور برای برخورد با برگزار کنندگان یک مراسم در خوزستان
دستور وزیر کشور برای برخورد با برگزار کنندگان یک مراسم در خوزستان

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، در پی انتشار فیلم برگزاری مراسمی در استان خوزستان که در آن تعدادی از افراد مسلح اقدام به تیراندازی نموده و برگزاری مراسم نیز بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت گرفته است به استاندار ابلاغ نمود تا با فوریت نسبت به بررسی […]

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، در پی انتشار فیلم برگزاری مراسمی در استان خوزستان که در آن تعدادی از افراد مسلح اقدام به تیراندازی نموده و برگزاری مراسم نیز بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت گرفته است به استاندار ابلاغ نمود تا با فوریت نسبت به بررسی ابعاد مختلف موضوع اقدام و عوامل برگزاری مراسم مذکور و همچنین افراد مسلحی که در آن اقدام به تیراندازی نموده‌اند، بدلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نقض نظم و امنیت عمومی، به مراجع ذیربط قضایی معرفی و نتیجه گزارش شود.