چرا شب قدر از هزار ماه بهتر است؟
چرا شب قدر از هزار ماه بهتر است؟

در این باره در قرآن کریم می‌خوانیم که «لَیلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» به این معنا که شب قدر از هزار ماه برتر است. اما آن‌طور که در تفاسیر قرآن کریم به آن اشاره شده، منظور از برتر بودن و فضیلت از بعد عبادت است. این مفهوم با رویکرد کلی قرآن کریم هم سازگار […]

در این باره در قرآن کریم می‌خوانیم که «لَیلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» به این معنا که شب قدر از هزار ماه برتر است. اما آن‌طور که در تفاسیر قرآن کریم به آن اشاره شده، منظور از برتر بودن و فضیلت از بعد عبادت است.

این مفهوم با رویکرد کلی قرآن کریم هم سازگار است، چون مقصود از تمامی آیات الهی آن است که انسان را به خدای خود نزدیک کند، پس بعید نیست که غرض از برتری شب قدر بر هزار ماه از لحاظ عبادت باشد که عبادت در این شب از عبادت در هزار ماه بالاتر و افضل است.

نکته قابل توجه این است که عبارت «هزار ماه» در این باره به کار رفته است. برخی معتقدند که منظور از هزار ماه اشاره به بالا بودن درجه و منزلت این شب دارد. اما عده‌ای مفسرین هم این رقم به اندازه ۸۳ سال یعنی عمر کامل انسان تعبیر کرده‌اند و این معنا را به دست آورده‌اند که عبادتی که در شب قدر انجام بدهیم، از اینکه در یک عمر کامل ۸۳ ساله و البته در هر دقیقه و هر لحظه عبادت کنیم، برتر است.

این در حالی است می‌دانیم مدت شب قدر از ۲۴ ساعت بیشتر نیست، چنانکه فرموده‌اند روز قدر نیز در حکم و منزلت آن است. اما همین مدت ۲۴ ساعت به قدری ارزش و اعتبار دارد که عمر کامل بشری به قدر آن نمی‌رسد. یعنی اگر کسی به طور کامل عمر کند و تمام لحظات عمر خود را به عبادت هم بگذراند، باز هم به ارزش عبادت در این شب پر خیر و برکت نمی‌رسد.

نکته قابل توجه این است که حتی نمی‌فرماید عبادت در مدت این شب به اندازه عبادت در هزار سال و یا همان عمر کامل است. بلکه می‌فرماید عبادت شب قدر باز هم بر آن ارجحیت دارد و پر خیر و برکت‌تر است: «لَیلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

منابع:

تفسیر المیزان؛ علامه طباطبایی

تفسیر تسنیم؛ آیت الله العظمی جوادی آملی

تفسیر نمونه؛ آیت الله العظمی مکارم شیرازی