تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت داریم کمکهای خیرین را جذب وبه
دست نیازمندان برسانیم
تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت داریم کمکهای خیرین را جذب وبه
دست نیازمندان برسانیم

به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه: در اجرای پویش ضیافت همدلی ۲۰۰ پک اقلام ضروری « چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه» طی مراسمی تحویل خانواده های تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمانشاه شد./دکتر فرحناز محمدی در این خصوص گفت: از ابتدای ماه رمضان و اجرای ضیافت همدلی در استان تا امروز ۷۵۰ بسته به ارزش ۱۵۸میلیون تومان بین […]

تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت داریم کمکهای خیرین را جذب وبه دست نیازمندان برسانیم

به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه: در اجرای پویش ضیافت همدلی ۲۰۰ پک اقلام ضروری « چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه» طی مراسمی تحویل خانواده های تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمانشاه شد./دکتر فرحناز محمدی در این خصوص گفت: از ابتدای ماه رمضان و اجرای ضیافت همدلی در استان تا امروز ۷۵۰ بسته به ارزش ۱۵۸میلیون تومان بین نیازمندان تحت حمایت بهزیستی توزیع شده است/این مسؤول اقلام پک امروز را شامل برنج، روغن، ماکارانی، سویا، قند و شکر عنوان کرد و افزود: کمکهای همدلی به نیازمندان همچنان ادامه دارد./مدیر کل بهزیستی استان ضمن تشکر از اقدام خداپسندانه خیرین، گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت داریم، کمکهای خیرخواهانه خیرین را جذب و به دست جامعه هدف بهزیستی برسانیم.

به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه: در اجرای پویش ضیافت همدلی ۲۰۰ پک اقلام ضروری « چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه» طی مراسمی تحویل خانواده های تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمانشاه شد.
دکتر فرحناز محمدی در این خصوص گفت: از ابتدای ماه رمضان و اجرای ضیافت همدلی در استان تا امروز ۷۵۰ بسته به ارزش ۱۵۸میلیون تومان بین نیازمندان تحت حمایت بهزیستی توزیع شده است.
این مسؤول اقلام پک امروز را شامل برنج، روغن، ماکارانی، سویا، قند و شکر عنوان کرد و افزود: کمکهای همدلی به نیازمندان همچنان ادامه دارد.

مدیر کل بهزیستی استان ضمن تشکر از اقدام خداپسندانه خیرین، گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت داریم، کمکهای خیرخواهانه خیرین را جذب و به دست جامعه هدف بهزیستی برسانیم./رحمانی

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد خوب بهزاد خالوندی خبرنگار کرمانشاهی / پنج شنبه ها را تعطیل کنید