معاینه فنی بیش از ۴۲ هزار خودرو سنگین در استان
معاینه فنی بیش از ۴۲ هزار خودرو سنگین در استان

از ابتدای امسال تاکنون؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  استان کرمانشاه  گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون  ۴۲ هزار و  ۴۶۲ دستگاه خودرو‌های سنگین در مراکز معاینه فنی استان بازبینی شده‌اند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید بهره برداری از ۳۱ طرح در استان کرمانشاه

از ابتدای امسال تاکنون؛

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  استان کرمانشاه  گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون  ۴۲ هزار و  ۴۶۲ دستگاه خودرو‌های سنگین در مراکز معاینه فنی استان بازبینی شده‌اند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
طول دوره بیماری "کرونای انگلیسی" چند روز است؟