نام‌گذاری ۷ کوچه و خیابان  بنام شهدا مزین شد
نام‌گذاری ۷ کوچه و خیابان  بنام شهدا مزین شد

در کرمانشاه با تصویب شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی کرمانشاه، ۷ کوچه و خیابان به نام شهدا متبرک شد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید کشف ۴۰ راس احشام مسروقه در سرپل ذهاب

در کرمانشاه

با تصویب شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی کرمانشاه، ۷ کوچه و خیابان به نام شهدا متبرک شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۱۵۰۰ شغل سال آینده در استان کرمانشاه ایجاد می شود