به گزارش فر نیوز در پی انتصاب  بهمن امیری مقدم  به عنوان  استاندار  کرمانشاه  واکنش هایی از سوی  گروه های   مختلف در استان  رخ داد  ،آقای ولی حقیقی پاک دبیر و شورای جبهه پایداری استان در  نامه  ای که در  گروه این  جبهه منتشر کرده  چنین  نوشته است  ، بسم الله الرحمن الرحیم “حمدیه”جناب  […]

 به گزارش فر نیوز در پی انتصاب  بهمن امیری مقدم  به عنوان  استاندار  کرمانشاه  واکنش هایی از سوی  گروه های   مختلف در استان  رخ داد  ،آقای ولی حقیقی پاک دبیر و شورای جبهه پایداری استان در  نامه  ای که در  گروه این  جبهه منتشر کرده  چنین  نوشته است  ،

بسم الله الرحمن الرحیم “حمدیه”جناب  استاندارخیلی  خوش آمدی

خب خدای راشاکریم و سپاسگزارکه همین الآن خبرساعت ۱۴شنیده های مربوط به استاندار شدن آقای بهمن امیری مقدم را تائید کرد و انسداد پنج ماهه راکه ماحصل عملکردزشت مشتی مداخله گرجاه طلب وخودخواه بود فروشکست و ازهمه مهمتر امید افساد طلبان بعنوان مجرمان وضع موجود ناامیدشد و فردی ازجنس مردم وبرای مردم درایام فاطمیه و سالگردشهادت سردارکه به نظرم توفیق بسیاربزرگیست سکان اجرایی استان را بدست گرفت وبرغم میل پاره ای بزمجه های سیاسی که روی درروی سرداروحیدی باوقاحت تمام گفتند شما اینجا را پادگان کردید
مردی پادگان محورآمدچون کرمانشاه ازبدوپیروزی پادگان بوده وتا اخراج آمریکاازعراق لزومابایدپادگان محوربماندبویژه اینکه پادگان ما مصدرعدل وعقل وعشق وخدامحوری وانساندوستی است وبه تمام پادگانهای دنیاشرف داردوپادگان مایعنی حاج قاسم وخدا راشکرکه ایشان نه گزینه و وام دار هیچ نماینده ای هستند و نه هیچ تشکل وجبهه وجریانی

امیدوارم آقای “امیری مقدم” ازچنین موهبتی به بهترین وجهی بهره گرفته وبگونه ای حرکت کنندکه استقلال سیاسی ارزشی و ولایی خود را ازتعرض همین قماش حفظ کند و راه نفوذ به افراد و جریان وابسته به چنین تفکرمنافق باورانه ای راببندد تفکری که برای رسیدن به اهداف زیاده خواهانه خود ازهیچ چیزی اعم ازبزرگ ستیزی ونخبه کشی گرفته تا کارگذاری وسایل شنودواستراق سمع فروگذاری نکرده و نمی کنندپرهیزکنند پیشاپیش آرزوی توفیق ایشان رادرتمامی امورخاصه ۱کمک به بیرون کردن آمریکاازعراق ۲بهبودکسب وکارومعیشت مردم ۳_به گل گرفتن شایعه جداشدن سومارازکرمانشاه که هنوزم که هنوزاست به عطر عملیات مسلم ابن عقیل وشهادت شهدای والامقامی چون صفرخوشروان وکوه پیکروبسیطی وووآکنده ومعطراست راازخدای منان خواهانیم

دبیروشورای جبهه پایداری استان

این مطلب را نیز بخوانید
بررسی بیش از ۳ هزار نمونه در آزمایشگاه غذا و دارویکرمانشاه