این مطلب را نیز بخوانید تعمیر و راه اندازی ۵۷۰ دستگاه از ماشین آلات راهداری استانکرمانشاه

این مطلب را نیز بخوانید
فرصتی مناسب برای اشاعه فرهنگ جهاد و مقاومت و قدرشناسی از رشادت ها، مجاهدت ها