اگر آقای بهمن امیری مقدم استاندار جدید کرمانشاه از من به عنوان یک شهروند کرمانشاهی بپرسد چه انتظاری از استاندار استانت داری به ایشان خواهم گفت که آقای امیری مقدم، خودتان کرمانشاه مظلوم را میشناسید، فرصت سوزی ها را میدانید و سخن از آنچه بر دیارمان گذشته نزد شما زیره به کرمان بردن است. آقای […]

اگر آقای بهمن امیری مقدم استاندار جدید کرمانشاه از من به عنوان یک شهروند کرمانشاهی بپرسد چه انتظاری از استاندار استانت داری به ایشان خواهم گفت که آقای امیری مقدم، خودتان کرمانشاه مظلوم را میشناسید، فرصت سوزی ها را میدانید و سخن از آنچه بر دیارمان گذشته نزد شما زیره به کرمان بردن است. آقای استاندار، از بومی بودنتان خوشحالیم، از ملی بودنتان امیدوار و سوابقتان دلمان را قرص تر می‌کند.

تجاربتان در فرماندهی سپاه استان کرمانشاه یعنی کار از مطالعه گذشته و حالا برای عمل به میدان کرمانشاه باز گشته‌اید، تجارب فرمانده ‌انتظامی خراسان رضوی و ارتباط شایسته شما با شخص رئیس جمهور نوید آن را می‌دهد که استانمان امن تر از پیش شده و بستر حضور سرمایه های کلان کشور در توسعه کرمانشاه را فراهم آورد، تجارب و پیش زمینه ذهنتیتان در امور اتباع خارجی وزارت کشور هم که می‌تواند منشا خلاقیتی باشد بر توسعه روابط و تبادلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی استانمان با کشورهای همسایه و امیدی بر بازگشت سرمایه های اقتصادی و اجتماعی استانمان به کرمانشاه.

سردار سابق کرمانشاهی و استاندار حاضر کرمانشاه، با توجه به تجارب ملی و سوابق درخشان شما به عنوان یک چهره خوشنام در کشور جای هیچ توجیهی پس از دوران مدیریت کلان حضرتعالی باقی نمی‌ماند.

اگر بخواهم از نگرانی خود به عنوان یک شهروند هم استانی سخن به پایان ببرم این نکته حائز اهمیت است که نکند پس از این همه تلاش برای انتصاب یک گزینه بومی بر استانمان سرانجام ما مردم را از این مطالبه‌مان در بومی گزینی ناامید و پشیمان کند و یا دوباره شاهد مدیریتی ظاهر گزین و آمار ساز باشیم.

از خدا برایتان آرامش، از نمایندگان استان حمایت، از دولت کمک و از مردم شهیر استان برایتان همدلی مسئلت می نمایم.

با احترام | ناصر گلی
دیماه ۱۴۰۰

این مطلب را نیز بخوانید
امروز جمهوری اسلامی یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان است.