سئوال اینجاست این آقایون مدعی  شخصیت !!   چه چیزی برتر  از چاله میدانی ها دارند
 سئوال اینجاست این آقایون مدعی  شخصیت !!   چه چیزی برتر  از چاله میدانی ها دارند

جریان سیلی به استاندار آذربایجان که یادتونه ،چه خوراکی شد  برای شبکه های   اون ور مرز  ،   و حالا دعوایی دیگر در مجمع  بانک دی !!!   و خوراکی دیگر برای رسانه های بیگانه و البته با  اهداف  خاص بدون شک بیش از این و در  جلسات دیگر اینگونه   موارد  رخ داده است و اما رسانه […]

جریان سیلی به استاندار آذربایجان که یادتونه ،چه خوراکی شد  برای شبکه های   اون ور مرز  ،   و حالا دعوایی دیگر در مجمع  بانک دی !!!   و خوراکی دیگر برای رسانه های بیگانه و البته با  اهداف  خاص بدون شک بیش از این و در  جلسات دیگر اینگونه   موارد  رخ داده است و اما رسانه ای نشده  ، سئوال اینجاست  چرا !!؟  چرا  جامعه ما اینگونه  پرخاشگر شده است 

 

 بدون شک افراد حاضر و البته  دعوا  کنندگان  در این جلسه نه آقایون  نا محترم  اراذل و اوباش  خیابانی هستند و نه  گند  لات های چاله میدان  بلکه  فرهیختگان   مثلا ً محترم  اقتصادی هستند  که  سکان هدایت  اقتصاد کشوررا در دست دارند 

 سئوال اینجاست این آقایون مدعی  شخصیت !!   چه چیزی برتر  از چاله میدانی ها دارند  ،  فکر می کنم  تنها  تفاوت در پوشش و لباس آنهاست ، کت و شلوار اتو خورده و دیگر هیچ  و افسوس که بازیگران  بدون دستمزد  شبکه های خارجی اند و بس / سید سعید قاسمی

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۰۶۴ واحدی مسکن اقدام ملی درکرمانشاه