دار زده شدن کودک تهرانی هنگام تاب بازی ! + جزییات
دار زده شدن کودک تهرانی هنگام تاب بازی ! + جزییات

کودک ۲ ساله در حال تاب بازی بود که طناب به دور گردنش پیچید و به کام مرگ فرو رفت. ساعت ۸ صبح چهارشنبه اول دی ماه امسال ماموران پلیس تهران در جریان مرگ مرموز کودک ۲ ساله ای بر اثر خفگی خبر داد و همین کافی بود تا بازپرس حبیب الله صادقی از شعبه […]

کودک ۲ ساله در حال تاب بازی بود که طناب به دور گردنش پیچید و به کام مرگ فرو رفت.

ساعت ۸ صبح چهارشنبه اول دی ماه امسال ماموران پلیس تهران در جریان مرگ مرموز کودک ۲ ساله ای بر اثر خفگی خبر داد و همین کافی بود تا بازپرس حبیب الله صادقی از شعبه ۴ دادسرای امور جنایی تهران دستور تحقیقات میدانی را به تیم تشخیص هویت و ماموران پلیس آگاهی تهران را صادر کند.

خفگی در صحنه تاب بازی کودک ۲ ساله

کارآگاهان در تحقیقات میدانی به سراغ پدر و مادر کودک ۲ ساله رفتند و خانواده وی اعلام کردند که فرزندمان سوار بر تاب در حال بازی کردن بود که طناب تاب دور گردنش پیچیده شد و به کام مرگ فرو رفت.

تیم تشخیص هویت که برای بررسی این صحنه در محل حضور داشتند تجسس ها را آغاز کردند و مشخص شد که این کودک ۲ ساله در حال تاب بازی بوده که طناب به دور گردنش پیچیده و دچار خفگی شده است.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
دستگیری عاملان نزاع و تیراندازی در کرمانشاه