نظرات کارشناسی علی خسروی در مورد صحنه های مشکوک شهرآورد اصفهان
نظرات کارشناسی علی خسروی در مورد صحنه های مشکوک شهرآورد اصفهان

| نظرات کارشناسی علی خسروی در مورد صحنه های مشکوک دیدار ذوب آهن – سپاهان را می بینیم. حجم ویدیو: ۹.۷۱M مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۵۴

|

نظرات کارشناسی علی خسروی در مورد صحنه های مشکوک دیدار ذوب آهن – سپاهان را می بینیم.


حجم ویدیو:
۹.۷۱M


مدت زمان ویدیو:
۰۰:۰۱:۵۴