اهداء جهیزیه به ۸۰ نو عروس نیازمند
اهداء جهیزیه به ۸۰ نو عروس نیازمند

درهفتمین روز از دهه‌ی مبارک فجر؛ درهفتمین روز از دهه‌ی مبارک فجر. به ۸۰ نو عروس نیازمند جهیزیه اهدا شد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید نقطه به نقطه بازی دراز جای پای شهدا است

درهفتمین روز از دهه‌ی مبارک فجر؛

درهفتمین روز از دهه‌ی مبارک فجر. به ۸۰ نو عروس نیازمند جهیزیه اهدا شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
افزایش ۱۳۷ درصدی جابجایی مسافر در کرمانشاه طی سالجدید