کشف بیش از ۲ تن گردو قاچاق در پاوه
کشف بیش از ۲ تن گردو قاچاق در پاوه

سرویس ترکیه –پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه هم مورد تفسیرهای بدبینانه قرار گرفته است و هم تفسیرهای خوش بینانه. اما به نظر می رسد اهداف اردوغان و اپوزیسیون از اصلاح قانون اساسی با یکدیگر در تعارض هستند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید نقشه یک نیکوکار قلابی در قم لو رفت

سرویس ترکیه –پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه هم مورد تفسیرهای بدبینانه قرار گرفته است و هم تفسیرهای خوش بینانه. اما به نظر می رسد اهداف اردوغان و اپوزیسیون از اصلاح قانون اساسی با یکدیگر در تعارض هستند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
نظارت‌های مستمر بر بازارچه‌های مرزی شوشمی و شیخ صله