الکترونیکی شدن تمام امور دفاتر اسناد رسمی در دوران کرونا/
جمع آوری سهم تحریر هر دفتر به صورت آنلاین
الکترونیکی شدن تمام امور دفاتر اسناد رسمی در دوران کرونا/
جمع آوری سهم تحریر هر دفتر به صورت آنلاین

علی خندانی گفت:با توجه به شرایط کرونایی باید سعی کنیم تا افراد مراجعه کمتری به دفاتر ثبت اسناد رسمی داشته باشند./در حال حاضر افراد می‌توانند به صورت غیرحضوری کارهای خود را پیش ببرند و هم اکنون در دفاتر اسناد رسمی این موضوع را محقق کرده‌ایم و استعلام‌ها، تنظیم اسناد و بسیاری خدمات دیگر به صورت […]

الکترونیکی شدن تمام امور دفاتر اسناد رسمی در دوران کرونا/ جمع آوری سهم تحریر هر دفتر به صورت آنلاین

علی خندانی گفت:با توجه به شرایط کرونایی باید سعی کنیم تا افراد مراجعه کمتری به دفاتر ثبت اسناد رسمی داشته باشند./در حال حاضر افراد می‌توانند به صورت غیرحضوری کارهای خود را پیش ببرند و هم اکنون در دفاتر اسناد رسمی این موضوع را محقق کرده‌ایم و استعلام‌ها، تنظیم اسناد و بسیاری خدمات دیگر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تقریبا می‌توان گفت که اکنون هیچ کار سنتی در دفاتر انجام نمی‌شود./تحریر هر سند متعلق به کانون است، در گذشته انتهای هر ماه این مبلغ باید جمع‌آوری و به صورت فیش بانکی پرداخت و به کانون ارائه می‌شد، اما این موضوع هم اکنون به صورت آنلاین انجام می‌شود./به زودی این امر محقق می‌شود و در فرآیند الکترونیک شدن این موضوع موثر خواهد بود.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران:

با توجه به شرایط کرونایی باید سعی کنیم تا افراد مراجعه کمتری به دفاتر ثبت اسناد رسمی داشته باشند.

در حال حاضر افراد می‌توانند به صورت غیرحضوری کارهای خود را پیش ببرند و هم اکنون در دفاتر اسناد رسمی این موضوع را محقق کرده‌ایم و استعلام‌ها، تنظیم اسناد و بسیاری خدمات دیگر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تقریبا می‌توان گفت که اکنون هیچ کار سنتی در دفاتر انجام نمی‌شود.

تحریر هر سند متعلق به کانون است، در گذشته انتهای هر ماه این مبلغ باید جمع‌آوری و به صورت فیش بانکی پرداخت و به کانون ارائه می‌شد، اما این موضوع هم اکنون به صورت آنلاین انجام می‌شود.

به زودی این امر محقق می‌شود و در فرآیند الکترونیک شدن این موضوع موثر خواهد بود./خبرنگاران