نشست بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی محله آقاجان

نشست بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی محله آقاجان با حضور معاون سیاسی، امنيتي و اجتماعی استانداری، فرماندار کرمانشاه، مدیر کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداری و جمعی از مدیران مربوطه در دفتر معاونت اجتماعی استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد و علی شعبانی با تأکید بر تسریع در صدور پروانه ساخت مسجد، عنوان کرد: شهرداری کرمانشاه در اسرع وقت باید نسبت به انتخاب پیمانکار پروژه و آغاز عملیات اجرایی پروژه مسجد اقدام نماید.