سرار عبدالله ویسی از فرماندهان دوران دفاع مقدس در استان کرمانشاه | پایگاه خبری فرنیوز