یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱
من ، مهدی نوروزی  و حسرتی  که نمی خوریم و تا آخرین لحظه  به آن افتخار می کنیم !! 11 دی 1400
یاداشت مهمان

من ، مهدی نوروزی و حسرتی که نمی خوریم و تا آخرین لحظه به آن افتخار می کنیم !!

( کلیک  کنید )  آخرین یاداشت من ، واکنش هایی را بوجود آورد ، راستش را  بخواهید نه از باب ریا  بلکه از جهت یاد آوری  مطلب را  نگاشتم و  همچنان با تاکید بر آنچه نوشتم  اعتقاد دارم   شرایط  امروز به  هیچ عنوان  خروجی  تلاش دیروز  همرزمان من نبوده و امروز منهای عده ای […]