شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
پز فرماندار کرمانشاه  به مدیریت  با چشم های بسته 14 بهمن 1400
عکس و مکث ، سید سعید قاسمی

پز فرماندار کرمانشاه به مدیریت با چشم های بسته

اغراق نیست  اگر بگویم و البته  این  حرف من نیست  و خیلی  می گویند آقای رنجبر فرماندار  کرمانشاه یکی از مدیران بی حاشیه و البته  دانا و آگاه به کارش است ، صبر و متانت و در عین حال کاردانی و مدیریت در بر خورد  با چالش های  شهر کرمانشاه از خصیصه های این مدیر […]