آب مشترکان بدمصرف نیمی از روز قطع می‌شود

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است