آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود

با تصویب مجلس شورای اسلامی؛

آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود

آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود

با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد که مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه ۱ آذرماه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بندالحاقی ماده ۲۱ و بندالحاقی ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. بر این اساس دولت موظف شد که مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند.

براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ماده ۲۱، آیین نامه های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده است، پس از لازم الاجراشدن این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در مواردی که دولت و یا دستگاه های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی، شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه های رقومی شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تهیه و تصویب آن اقدام نماید.

همچنین طبق مصوبه مجلس در بندالحاقی ماده ۲۴، دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۰ معتبر تلقی می گردد.