آثار منفی فعالیت‌های آرامکو بر تغییرات آب و هوایی

آثار منفی فعالیت‌های آرامکو بر تغییرات آب و هوایی

این نامه که شنبه دو ماه پس از ارسال روی شبکه اینترنت منتشر شد، تایید می‌کند کارشناسان اطلاعاتی «درباره فعالیت‌های تجاری دریافت کرده اند که در زمینه حفظ حقوق بشر و در زمینه ، پیامد‌های منفی دارد».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نامه‌ها به ویژه آرامکو را به «اصرار بر حفظ تولید نفت خام، اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز، گسترش فعالیت‌های خود در زمینه سوخت فسیلی گاز و تحریف اطلاعات» متهم کردند.

در این نامه‌ها آمده است به نظر می‌رسد فعالیت‌های تجاری شرکت آرامکو عربستان «با اهداف، الزامات و تعهدات توافقنامه پاریس» به منظور جلوگیری از افزایش دمای متوسط جهانی به یک و نیم درجه سانتیگراد مغایرت دارد.

نامه‌های خطاب به آرامکو و تامین کنندگان مالی آن از سوی کارشناسان متعلق به کار گروه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر و شرکت‌های بین المللی و همچنین گزارشگران فضایی سازمان ملل که مسئول حقوق و تغییرات آب و هوایی هستند، ارسال شده اند.

بر اساس این مکاتبات، سوخت‌های فسیلی مسئول بیش از ۷۵ درصد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جهان هستند. طبق گزارش‌هایی که در این مکاتبات آمده است برآورد می‌شود بیش از نیمی از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را می‌توان به ۲۵ شرکت بخش سوخت فسیلی نسبت داد که «آرامکو عربستان بزرگ‌ترین منتشر کننده گاز‌های گلخانه‌ای است».

«در نتیجه، آرامکو عربستان به دلیل انتشار بی سابقه گاز‌های گلخانه‌ای به نحوی چشمگیر در آثار منفی آن بر حقوق بشر در خصوص تغییرات آب و هوایی دخیل بوده است».

کارشناسان سازمان ملل شخصیت‌های مستقلی هستند که از سازمان ملل متحد حقوق دریافت نمی‌کنند و به نام این سازمان سخن نمی‌گویند، اما مسئول هستند نتیجه گیری‌های خود را به سازمان ملل اطلاع بدهند.

این نامه از آرامکو درخواست کرده است مشاهدات خود را درباره ۱۰ نکته در مهلتی ۶۰ روزه ارائه کند و بعد از این مهلت نامه و همه پاسخ‌های دریافتی به طور علنی منتشر خواهد شد.

آثار منفی فعالیت‌های آرامکو بر تغییرات آب و هوایی

صبح روز یکشنبه هیچ پاسخی از جانب آرامکو در پایگاه اینترنتی دعاوی حقوقی ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر به چشم نمی‌خورد.

منافع و سود حاصل از فعالیت شرکت آرامکو منبع اصلی سرمایه گذاری‌های گسترده برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است که به طور دقیق به منظور امکان دادن به این کشور برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود که به طور گسترده‌ای به انرژی‌های فسیلی وابسته است، در نظر گرفته شده اند.