آسیب‌های اجتماعی موضوع نگران کننده‌ای است که برای حل آن‌ها باید با نگاهی علمی و کارشناسی شده اقدام کنیم.

نگاه به حل آسیب‌های اجتماعی باید علمی باش

معاون علوم، تحقیقات و فناوری فراجا گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوع نگران کننده‌ای است که برای حل آن‌ها باید با نگاهی علمی و کارشناسی شده اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار فر نیوز سردار محمد قصری امروز _ چهارشنبه نهم خرداد _ در همایش ملی پیشران‌های سرکش اجتماعی، آسیب‌ها و جرایم که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: این همایش قطعاً در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری از حوادث و آسیب‌ها تأثیر گذار خواهد بود.

وی افزود: به آسیب‌های اجتماعی می‌توان با ۳ دید نگاه کرد، یکی گذشته آن‌ها، یکی وضعیت فعلی آن‌ها و یکی هم آینده آن که بر همین اساس باید یک مدل جامع برای رفع آن‌ها در نظر گرفت.

معاون علوم، تحقیقات و فناوری فراجا با بیان اینکه نگاهمان به حل آسیب‌های اجتماعی باید علمی باشد، تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که باید به آن در خصوص آسیب‌های اجتماعی نگاه کرد این است که باید چه کار کنیم تا این آسیب‌ها کنترل شود و در آینده تکرار نشود.

قصری با بیان اینکه دوران برخورد سطحی و سنتی با آسیب‌های اجتماعی به سر آمده است، گفت: اگر نتوانیم هم پا با پیشرفت جرایم برای آنها برنامه داشته باشیم و به موقع کنترل کنیم با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: معاونت علوم، تحقیقات و فناوری فراجا از مقاله‌هایی که به صورت آینده‌نگرانه در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نگاشته شده باشد، حمایت می‌کند.

تهیه و تنظیم مسعود دریابار