آقای استاندار آدرس ایرنا کجاست؟!

اینجا کرمانشاه؛ خبرگزاری ایرنا…
خبرگزاری ایرنا را با پیشینه ای قریب به یک سده می توان اولین نهاد حرفه ای تولید و انتشار خبر در ایران نامید. موسسه ای که پس از انقلاب به عنوان خبرگزاری رسمی دولت، وظیفه ی انعکاس دستاوردها و خدمات دولت ها را بر عهده گرفت. تا مرجع تامین خبر برای بسیاری از خبرگزاری ها و نشریات باشد.
این بنگاه بزرگ خبری در استان ها علاوه بر وظایف اشاره شده از این قابلیت برخوردار است که ظرفیت ها و پتانسیل های استان را در بخش های مختلف در سطح ملی بازتاب دهد.
با کمال تاسف از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد بی ثباتی در مدیریت این خبرگزاری در کرمانشاه هستیم، مسئله ای که می تواند حیات حرفه ایرنا را با تهدید مواجه نماید!
در طی مدت فوق الذکر این خبرگزاری طی دو دوره با سرپرستی اداره گردید و عجیب تر آنکه در مقطعی قریب به یک سال سرپرست دفتر ایرنا در کرمانشاه همزمان مسئولیت مدیرکلی روابط عمومی استانداری را هم بر عهده داشت تا عملا این خبرگزاری از داشتن مدیر محروم باشد و کارهای محوله توسط پرسنل پیش برود.
عجیب آنکه هیچ یک از این افراد بومی علی رغم داشتن سابقه درخشان و تجربه مفید بر مسند مدیریت دفتر ایرنا در کرمانشاه منصوب نشدند!
در تداوم سیاست های غلط مدیریت ایرنا و پس از بی اعتنایی به نیروهای توانمند و بومی هم اینک مدیریت این دفتر در کرمانشاه به فردی غیر بومی سپرده شده تا شاهد هدر رفت سرمایه های انسانی استان در حوزه رسانه باشیم!
بد سلیقگی ارکان تصمیم گیر ایرنا و بی اعتنایی به نیروهای کارآمد و با تجربه بومی توام گردید با بی توجهی نماینده عالی دولت نسبت به خبرگزاری رسمی دولت در استان، تا آنجا که محمد طیب صحرایی از زمان روی کار آمدن تا کنون قدم به دفتر این خبرگزاری وابسته به دولت نگذاشته و
حتی آدرس این خبرگزاری را هم نمی داند!

نوشته آقای استاندار آدرس ایرنا کجاست؟! اولین بار در پایگاه خبری چویر نیوز. پدیدار شد.