آیا اگر دانش آموزی متأهل شد از مدرسه اخراج می شود؟

آیا اگر دانش آموزی متأهل شد از مدرسه اخراج می شود؟

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری گفت: اینکه اگر ازدواج کرد حتماً باید از مدرسه جدا شود برداشت اشتباه و غلطی است که متأسفانه در برخی از مدارس و خانواده‌ها وجود دارد.

عباس سلطانیان مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش،

مطابق ماده ۶۹ این دانش آموزان می‌تواند در مدرسه در کنار سایر دانش آموزان با رعایت مسائل اخلاقی و تربیتی ادامه تحصیل دهند، و یا به مدارس بزرگسالان مراجعه و در آن مدارس تحصیل نمایند.

حجاب+دانش+آموزان

اینکه اگر دانش آموزی متأهل شد و ازدواج کرد حتماً باید از مدرسه جدا شود یک برداشت اشتباه و غلطی است که متأسفانه در برخی از مدارس و خانواده‌ها وجود دارد و ما تلاش کردیم که این موضوع را برای همه افراد روشن کنیم.

سلطانیان عامل دیگر ترک تحصیل را ازدواج دانش آموزان دانست و گفت: برخی از دانش آموزان هم به دلیل ازدواج فکر می‌کنند دیگر نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند و باید ترک تحصیل کنند؛ در صورتی که شورای عالی آموزش و پرورش در ماده ۶۹ آئین نامه اجرایی مدارس راه را برای ادامه تحصیل دانش آموزان مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه به استناد آئین نامه‌ها مدیر می‌تواند مداخلاتی برای بازگشت و جذب بازماندگان از تحصیل داشته باشد؛ خاطر نشان کرد: در برخی از زمان‌ها مدیر باید صرفاً گزارش دهد برای مثال دانش آموزانی هستند که علت عدم حضور آنان اشتغال به کار است و برای امرار معاش و تأمین زندگی قادر به ادامه تحصیل نیستند؛ مدیر باید این موضوع را به اداره آموزش و پرورش گزارش کند یا از طریق بهزیستی و نهادهایی که می‌توانند کمک کنند و یا خیرین به این موضوعات ورود پیدا کند، تا ضمن برطرف کردن مشکل فرد، وی بتواند در مدرسه حضور یابد.

پیشنهاد فر نیوز
وقوع دو انفجار در جنوب تل‌آویو

در دوره متوسطه دوم پوشش تحصیلی ۷۹.۹۸‬ درصد است. یعنی از مجموع ۱۰۰ درصد دانش آموزان لازم التعلیم که باید در دوره متوسطه دوم حضور داشته باشند ۷۹.۹۸ درصد حضور دارند. ‬‌

علت ترک تحصیل دانش آموزان بسیار متنوع است

سلطانیان با بیان اینکه علت ترک تحصیل بسیار متنوع است؛ گفت: در استان‌ها دلایل مختلفی برای ترک تحصیل وجود دارد. در دوره متوسطه دوم پوشش تحصیلی ۹۸/‌۷۹‬ درصد است. یعنی از مجموع ۱۰۰ درصد دانش آموزان لازم التعلیم که باید در دوره متوسطه دوم حضور داشته باشند ۷۹.۹۸ درصد حضور دارند.‬

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری افزود: مابقی آنان به دو دسته تقسیم می‌شوند یا دانش آموزانی هستند که بنا به دلایل مختلف در دوره قبلی یعنی دوره متوسطه اول با کبر سن حضور دارند و یا افرادی هستند که در سنوات قبل ترک تحصیل کردند و اگر برای امسال بخواهیم آنان را به مدرسه بازگردانیم آخرین مدرک تحصیلی آنان متناسب با دوره‌های ما نیست.

به عنوان مثال سن لازم التعلیم در دوره دوم متوسطه ۱۵ تا ۱۷ سال تمام است اما مدرک تحصیلی تعدادی از بازماندگان از تحصیل مربوط به دوره ابتدایی یا اول متوسطه است و لذا چنین فردی را نمی‌توانیم در دوره دوم متوسطه ثبت نام کنیم و این فرد باید از طریق نهضت سوادآموزی و مدارس بزرگسالان در دوره اول ادامه تحصیل دهد.

وی با اشاره به طرح شهید محمودوند گفت: ما در طرح شهید محمودوند در حال انجام همین اقدامات هستیم و ضمن شناسایی و رصد دقیق دانش آموزان بازمانده از تحصیل، تمرکز ویژه خود را بر دانش آموزان ترک تحصیلی گذاشتیم؛ یعنی همان کسانی که سال گذشته محصل بودند و امسال فعلاً در مدرسه ثبت نام نکردند. این‌ها افرادی هستند که بیشتر باید به آنها توجه کنیم تا مانع از ترک تحصیل دائمی آنان شویم.

پیشنهاد فر نیوز
بیانیه دبیرکل کنفرانس حمایت از فلسطین در خصوص شهادت فرمانده حامیان فلسطین سید رضی موسوی

سلطانیان افزود: امسال به صورت جدی با مدیران مدارس گفت و گو کردیم تا فرآیند ثبت نام دانش آموزان و پیگیری مسائل بازماندگان از تحصیل خود را به مهر ماه و آبان ماه موکول نکنند.

یعنی تمام تلاش خود را معطوف به نوجوانانی کردیم که سال گذشته در مدرسه بودند و امسال فعلاً در مدارس ثبت نام نکردند تا این افراد را به مدارس بازگردانیم و فعلاً توجه ما ترک تحصیلی‌های دوره متوسطه است. دانش آموزانی که سال گذشته در دوره متوسطه محصل بودند و امسال در دوره متوسط حضور ندارند