ابلاغ بسته‌های خدمتی و آموزش عمومی پیشگیری و تشخیص به‌هنگام ناباروری

جباری خبر داد؛

ابلاغ بسته‌های خدمتی و آموزش عمومی پیشگیری و تشخیص به‌هنگام ناباروری

ابلاغ بسته‌های خدمتی و آموزش عمومی پیشگیری و تشخیص به‌هنگام ناباروری

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: بسته‌های خدمتی در راستای پیشگیری و تشخیص به هنگام ناباروری تدوین شده اند.

حسین جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی حیات، گفت: از برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت می‌توان به تهیه و ابلاغ محتوای آموزش، مشاوره فرزندآوری ویژه ماما و پزشک، ابلاغ بسته‌های خدمتی ناباروری و ابلاغ بسته‌های آموزش عمومی پیشگیری و تشخیص به هنگام ناباروری نام برد.

به گفته وی اجرای شیوه نامه جدید آموزش‌های هنگام ازدواج در سراسر کشور، مشاوره فرزندآوری و پیشگیری و تشخیص به هنگام ناباروری به تفکیک ارائه دهنده خدمت برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، برگزاری کارگاه‌های آموزش و مشاوره فرزندآوری ویژه به‌ورز و مراقب سلامت از جمله اقدامات وزارت بهداشت در خصوص جوانی جمعیت هستند.

او بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۲ تولد در کشور رخ داده اند که میزان مرگ و میر مادران باردار نیز بسیار کم است.

جباری ادامه داد: الان محتوای آموزشی عوارض جانبی روش‌های جلوگیری از بارداری به همراه محتوای آموزشی عوارض سقط عمدی جنین و مشاوره انصراف از سقط، تدوین شده اند.

او گفت: فلوچارت و بسته‌های خدمتی سطح اول نظام سلامت در راستای پیشگیری و تشخیص به هنگام ناباروری به همراه بسته‌های آموزشی ارائه دهندگان خدمت در سطح اول نظام سلامت تدوین شده اند. بسته‌های آموزشی ناباروری نیز مورد بازنگری قرار گرفته اند.