اتفاقی عجیب درباره ساعت بازی پرسپولیس و النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا

اتفاقی عجیب درباره ساعت بازی پرسپولیس و النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا

در حالی که ساعت بازی های از سوی AFC اعلام شده است اما ساعت بازی پرسپولیس و نا مشخص است.

اتفاقی عجیب درباره ساعت بازی پرسپولیس و النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا