اجرای طرح محله سبز در منطقه ۳ تهران

محمدی مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: در ازای تحویل زباله ارزشمند، حساب شهروند در سامانه «شهرزاد» شارژ می‌شود و می‌تواند برای تهیه بلیت اتوبوس، مترو وعوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از آن استفاده کند.
محمدی در ادامه از نحوه بکارگیری پیمانکاران، فرمت قراردادهای خدمات شهری و مدیریت پسماند بصورت تجمیعی و یکپارچه تحت عملکرد یک پیمانکار واحد از آبان ماه سال جاری خبر داد.
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به نواقص موجود در مدل قراردادها و برشمردن مشکلات ناشی از ضعف توانمندی و تجهیزات پیمانکاران موجود، نسبت به بکارگیری شرکتهای دارای توان و تجربه کافی در این زمینه تاکید نمود.

حسین سیگارودی معاون خدمات شهری و محیط زیست اظهار داشت: این طرح بصورت پایلوت در محله آرارت به طور کامل اجرا می شود که طی آن آموزشگران، محتواهای زیست محیطی در زمینه مدیریت و تفکیک پسماند را به صورت چهره‌ به چهره و منزل به منزل به خانواده های ساکن در این محله آموزش می دهند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ به اپلیکیشن “نوماند” اشاره کرد و ابراز داشت: شهروندان از طریق این نرم افزار موبایلی می توانند زباله های تفکیکی خود را در طول شبانه روز به ماموران شهرداری تحویل می دهند.

نوشته اجرای طرح محله سبز در منطقه ۳ تهران اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.

پیشنهاد فر نیوز
زلزله گلستان را لرزاند