احتمال تداوم اصلاح شاخص کل بورس

احتمال تداوم اصلاح شاخص کل بورس

گاشکان حسنی گفت: بعد از یک حرکت صعودی قوی از آبان ماه از اردیبهشت وارد اصلاح عمیقی شد و اکثر سهم‌های کاهش ۴۰ الی ۵۰ درصدی را تجربه کردند.
او در ادامه بیان کرد: با توجه به ضعف خریدار‌ها و قدرت حرکت اصلاحی احتمال اصلاح بازار تا محدوده ۱،۸۲۰،۰۰۰ -۱،۸۰۰،۰۰۰ واحد وجود دارد که آن حوالی محدوده حمایتی قوی است.

روند شاخص کل

در ادامه این کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص کل هم وزن گفت: شاخص هم وزن بعد از یک اصلاح عمیق به محدوده ۸۹۰،۰۰۰ واحد برخورد کرد، ولی این حمایت گویا توانایی جلو گیری از ریزش سهم را ندارد و با چند بار برخورد ضعیف شده است و در حال شکسته شدن است و در صورت شکست تا محدوده ۶۳۵،۰۰-۶۴۰،۰۰۰ واحد بازار اصلاح خواهد کرد و آن محدوده پتانسیل برگشت بازار را دارد.

روند شاخص کل هم وزن