احداث دیوارهای بلوکی برای اجرای ماده ۱۱۰ در منطقه ۵ اصفهان

احداث دیوارهای بلوکی برای اجرای ماده ۱۱۰ در منطقه ۵ اصفهان

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: پروژه تخریب دیوار و احداث دیوارهای بلوکی برای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها در سطح این منطقه با اعتباری بالغ‌بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به‌منظور پاکیزگی، رفع خطر و محصور کردن زمین یا بناهای مخروبه نامناسب یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر در نظر گرفته شده است.

حسین کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری اصفهان باید نسبت به بناهای بایری که در محدوده شهر قرار گرفته و منجر به آلودگی شده است، پس از صدور اخطار و ابلاغ قانون به مالک و در صورت مراجعه‌نکردن مالک در زمان مقرر، اقدام به دیوارکشی ملک کند.

وی افزود: برای رعایت موازین شهرسازی، بناهای مخروبه و نامناسبی که در خیابان، کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکیزگی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی است، پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ‌های لازم، ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها برای آن اجرا خواهد شد.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: پروژه تخریب دیوار و احداث دیوارهای بلوکی برای اجرای ماده ۱۱۰ و بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها در سطح این منطقه با اعتباری بالغ‌بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به‌منظور پاکیزگی، تعمیرات ضروری، رفع خطر و محصور کردن زمین یا بناهای مخروبه نامناسب یا نیمه‌تمام واقع در محدوده شهر در نظر گرفته شده است.

احداث دیوارهای بلوکی برای اجرای ماده ۱۱۰ در منطقه ۵ اصفهان

وی خاطرنشان کرد: این اقدام به‌منظور جلوگیری از دپوی خاک و نخاله در زمین‌های بایر انجام می‌شود که یکی از عوامل ایجاد آلودگی‌های بصری، زیست‌محیطی و نابسامانی در محدوده شهر به‌شمار می‌آید.

پیشنهاد فر نیوز
عصبانیت انگلیس از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره نور ۳ ایران

کارگر اضافه کرد: دیوار کشی ماده ۱۱۰ در سطح منطقه پنج شهرداری اصفهان از ابتدای سال جاری ۲۵۴ متر طول و در محله سپاهان شهر و دیگر محلات این منطقه انجام شد.

کد خبر 700777