اخبار استقلال| بمب نقل و انتقالات استقلال فیکس می‌شود

اخبار استقلال| بمب نقل و انتقالات استقلال فیکس می‌شود

مصدومیت چند هفته ای سبب شد تا او آمادگی لازم بدنی را برای حضور ثابت در بازی مقابل نداشته باشد اما در نیمه دوم بازی استقلال به صورت بازیکن تعویضی وارد زمین شود.

با همه این‌ها بمب نقل و انتقالات استقلال می‌تواند با تصمیم کادر فنی این تیم در بازی با ملوان به صورت ثابت به میدان برود.

اخبار استقلال| بمب نقل و انتقالات استقلال فیکس می‌شود

لازم به ذکر است استقلال در بازی با صنعت بازیکن مصدوم جدیدی نداشت تا بدون مصدوم آماده بازی با ملوان شود.