افشاگری پژمان جمشیدی مقابل عادل فردوسی‌پور

افشاگری پژمان جمشیدی مقابل عادل فردوسی‌پور

با حضور در مصاحبه با عادل فردوسی‌پور از قسمت‌های مختلف زندگی ورزشی و هنری خود صحبت کرد. ستاره سابق دنیای فوتبال در بخشی از صحبت‌هایش مسئلع‌ای را بازگو کرد که تا کنون به آن اشاراه نکرده بود.

پژمان جمشیدی در بخش دوم گفتگویش درباره پرکاری‌اش در دوسال اخیر سینما پاسخ داد: «مطمئنم از سال آینده کم‌کار می‌شوم. بخاطر اتفاق مالی که برایم افتاد به زیر صفر رسیدم، بدهی‌های زیادی داشتم و مجبور بودم که کار کنم. قول میدهم در آینده چشمانتون رو زیاد خسته نکنم.»

افشاگری پژمان جمشیدی مقابل عادل فردوسی‌پور