«افطار» ثبت جهانی شد

«افطار» ثبت جهانی شد

«افطار» ثبت جهانی شد

پرونده «افطار و سنت‌های فرهنگی اجتماعی آن» در پرونده‌ای مشترک به نام ایران جمهوری آذربایجان، ترکیه و ازبکستان در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد.

به گزارش گروه فرهنگی حیات؛ پرونده «افطار و سنت‌های فرهنگی ـ اجتماعی آن» به عنوان بیست و دومین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران که در پرونده‌ای بین المللی و مشترک با کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه و ازبکستان در هجدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس که در شهر کاسان، جمهوری بوتسوانا برگزار شد، در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفت.

هجدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس از روز دوشنبه چهارم دسامبر (۱۳ آذرماه) که در شهر کاسان، جمهوری بوتسوانا در حال برگزاری است. ایران در این دوره از اجلاس سه پرونده مشارکتی «افطار و مراسم اجتماعی-فرهنگی آن» مشترک با جمهوری آذربایجان، ترکیه و ازبکستان، هنر تذهیب مشترک با جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان و جشن سده را مشترک با تاجیکستان را برای ثبت در فهرست میراث ناملموس ارائه کرد،‌ که پرونده تذهیب پیش از افطار رأی اعضای این کمیته را برای ثبت جهانی گرفت.

ایران پروند افطار را به همراه هنر تذهیب بهار سال ۱۴۰۱ برای بررسی در این دور از کمیته میراث ناملموس یونسکو فرستاده بود. این آیین و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی وابسته به آن با شماره ۲۵۵۱ در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ ثبت ملی شده است.

در معرفی پرونده افطار آمده است: در همه کشورهایی که در این پرونده عضو هستند، افطار توسط افرادی از هر گروه سنی، جنسیتی، متعلق به پیشینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی که اسلام را به عنوان دین خود می‌شناسند و این عنصر را به عنوان دین خود می‌شناسند، اجرا و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. افطار در واقع بخش جدایی‌ناپذیر از فرهنگ و هویت آنهاست، چه آنهایی که روزه می‌گیرند و چه افرادی که روزه نمی‌گیرند.

مسلمانان در نهمین ماه قمری از صبح تا غروب از خوردن و آشامیدن خودداری می‌کنند. آداب افطار در پایان هر روز انجام می‌شود و در جوامع مسلمان سعادت و شادی را پس از روزی سخت به ارمغان می‌آورد.