اقدام عجیب یک مدیرعامل برای تهدید همتایان خود!


اقدام عجیب یک مدیرعامل برای تهدید همتایان خود!

در روزهای اخیر اتفاقاتی برای یکی از تیم‌های رخ داده که باعث شده تا این تیم روزهای سختی را پشت سر بگذارد.

این شرایط باعث شد تا این باشگاه در اقدامی عجیب دست به اقداماتی بزند که شاید تبعاتی هم برای این فرد داشته باشد.

اقدام عجیب یک مدیرعامل برای تهدید همتایان خود!

این مدیرعامل که خود را فوتبالی هم می‌داند با ارسال پیامک‌های تهدید آمیز برای برخی از همتایان خود در چند تیم از آنها خواسته تا شرایط را برای این باشگاه در وضعیت فعلی بدتر نکنند.

متن پیامک این مدیر به همتایان خود حاوی مطالب تهدیدآمیز بوده است.