انتخابات فرصتی بی‌نظیر برای تمرین مسئولیت‌پذیری است/ دانش‌‌آموزان مشارکتی گسترده در انتخابات داشته باشند

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است