اولین تصویر از سیستم VAR ورزشگاه آزادی

 اولین تصویر از سیستم VAR ورزشگاه آزادی

در ورزشگاه آزادی حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشت اما بالاخره این اولین مرتبه‌ای است که این ورزشگاه قرار است از این تکنولوژی برای کمک به داوری بهره ببرد.

وسایل مربوط به این تکنولوژی الکترونیکی روز جمعه به تهران رسیده و در ورزشگاه آزادی نصب شده و داوران و تیم VAR در ورزشگاه آزادی مشغول تست آن هستند که البته ظاهرا روز گذشته مسائلی داشت که باید تا قبل از شروع مسابقه این مسائل هم رفع شود.

در ادامه اولین تصویر منتشر شده از این سیتم در ورزشگاه آزادی را مشاهده می‌فرمایید.

 اولین تصویر از سیستم VAR ورزشگاه آزادی

پیشنهاد فر نیوز
مصاف آبی‌های پایتخت و صنعت نفت آبادان در دیداری دوستانه