اولین عکس از عامل انتحاری انفجار کرمان منتشر شد + عکس

به گزارش فر نیوز  محل انفجار انتحاری اول ، نزدیک اثرج تاریخی تخت دریاقلی بیگ … که عامل انتحاری مردی با کوله پشتی سنگین بوده است. گویا پس از مشکوک شدن عوامل انتظامی ، عامل انتحاری مردد می‌شود و با مامورین فراجا بر سر تفتیش کوله پشتی اش بحث می‌کند و سپس دستپاچه شده و خود را منفجر می‌کند . تروریست‌ها میخواستن خودشان را به گیت های شلوغ نزدیک مزار برسانند و منفجر کنند که موفق نمی شوند .