این آقای مدل پسر فریبرز عرب نیا است

این آقای مدل پسر فریبرز عرب نیا است

عکسی جالب و دیده نشده از جانیار عرب نیا پسر و مرحوم پس از گذشت سالها منتشر شد که بسیار بزرگ شده است.

این آقای مدل پسر فریبرز عرب نیا است

شغل فریبرز عرب نیا در کانادا

فریبرز عرب نیا که مدتی است در کانادا زندگی می کند مدتی قبل با انتشار پستی کارابران را با افشای شغلش در آنجا متعجب کرد .

او بدون خجالت منبع درآمد زندگی اش را در خارج اعلام کرد.

فریبرز عرب نیا اعلام کرد که از ایران ارز خارج نکرده است و مخارج زندگی اش در کانادا را از طریق کار کردن تامین می کند.

او گفت که در کانادا به شغلی غیر هنری و انسان دوستانه مشغول است.

فریبرز عرب نیا گفت: من راننده بیماران هستم و آنها را جا به جا می کنم.

با شنیدن این شغل کاربران فضای مجازی بسیار متعجب شدند.

اما این آقای بازیگر با افتخار از شغلش صحبت کرد و این کار را یک حرکت انسان دوستانه دانست.