این روزها همه شهدایی هستند

شهدا گمنام افراد دلیری هستند که جان خود را در راه وطن نثار کردند و اکنون که سالها از جنگ تحمیلی بین ایران و عراق می گذرد، هیچ رد و نشونی از آنها باقی نمانده و بی نام و نشان هستند. این افراد شجاع که برای شرف و ابروی کشور و خانواده های خود جنگیدند و مظلومانه شهید شدند در مسیر عبودیت و بندگی در نزد خدای متعال در بالاترین مقام معنوی جای دارند.

گمنامی تنها برای شهرت پرستان درد آور است
وگرنه همه اجر‌ها در گمنامیست
محکمه خون شهداء محکمه عدلی ست
که ما را در آن به محاکمه می‌کشند
پلاک خانه آن یار مهربان چند است
پدر! بیا و نگه کن کدام فرزند است
وصیتی که کمی سوخته به جیبش بود

پیشنهاد فر نیوز
امام جمعه کرمانشاه و واکنش به جشنواره لیمو در قصر شیرین !!