بانک مرکزی همچنان منکر بازار آزاد ارز / قیمت واقعی دلار چقدر است؟

وظایف بانک مرکزی شامل تنظیم نرخ‌های بهره و کنترل تورم در اقتصاد کشور می‌شود. همچنین،بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و نظام مالی، مدیریت رزروهای ارزی، و تسهیل تراکنش‌های پولی و تسویه معاملات مالی بین بانک‌ها و دولت است. این نهاد اهمیت بسیاری در حفظ استحکام و پایداری اقتصاد ملی دارد.

نرخ ارز مورد تایید بانک مرکزی همان نرخ نیما و اسکناس است؛ این گفته‌های، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی است. او این صحبت را در پاسخ به انتقاداتی که صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی مطرح می‌کنند، عنوان کرده است. صادرکنندگان باید برای رفع تعهد ارزی و ادامه صادرات، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. آن هم با رقمی که مدنظر بانک مرکزی است؛ نه نرخ دلار در بازار آزاد که بانک مرکزی آن را نرخ غیررسمی می‌خواند. صادرکنندگان می‌گویند نرخ مورد نظر بانک مرکزی برای ما سودی ندارد؛ چرا که با بازار آزاد مواد اولیه میخریم و باید با اختلاف بالا برگردانیم و این امر صادرات را بدون صرفه کرده است.

بهزاد لامعی، در خصوص گله صادرکنندگان گفت: نرخ ارز رسمی کشور، نرخ ارزی است که در نیما و اسکناس تعیین می‌شود. از نظر ما ارز تک نرخی است و آنچه در نیما و اسکناس عرضه می‌شود نرخ رسمی ارز در کشور است. نرخ بازار غیررسمی خروج سرمایه بوده و در این نرخ قاچاق کالا اتفاق می‌افتد و ما این نرخ را قبول نداریم. چراکه بازیگران، حجم و مکانیزم کشف قیمت را نمی‌شناسیم.

او ادامه داد: ما نرخی را رسمی تلقی می‌کنیم که بازیگرانش و مکانیزم کشف قیمتش را بدانیم؛ در غیر این صورت نرخ مورد تاییدمان نیست. صادرکننده مختار است که ارز خود را با نرخ رسمی عرضه کند و یا غیررسمی. اگر با نرخ رسمی عرضه کند، رفع تعهد خواهد شد و مشمول بخشش مالیات ارزش افزوده می‌شود؛ در غیر این صورت هم رفع تعهد نخواهد شد و هم از مزایای دیگر بهره مند نمی‌شود.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی وارد بازاری که بازیگرانش را نمی‌شناسد، نخواهد شد. همین چند روز پیش تب و تاب سیاسی بالا رفت و نرخ ارز افزایش یافت. اما با کاهش تب و تاب، نرخ کاهش یافت. براساس مدلهای ما نرخ ارز اکنون چیزی حدود ۴۲هزار تومان است.

او در پاسخ به این سوال که اگر فردی بیشتر از ۲هزار دلار بخواهد، ارز ۴۲هزار تومانی برایش وجود ندارد و باید ارز ۵۰هزار تومانی بخرد، گفت: اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. اگر قرار باشد به همه هرچقدر که می‌خواهند ارز بدهیم که نمی‌شود. حتی مرغ و خودرو هم در مبادی رسمی یک نرخ دارد و در مغازه نرخی دیگر.