با ادعا «هرکس بتواند از ایران می‌رود» فقط به امید اجتماعی لطمه می‌زند

با ادعا «هرکس بتواند از ایران می‌رود» فقط به امید اجتماعی لطمه می‌زند

با بیان اینکه یک مقوله اجتماعی است و سیاه و سفید دیدن آن درست نیست،گفت: در نیمی از کشورهای جهان تب مهاجرت تندتر از ایران است، اغراق درباره این موضوع با طرح ادعاهایی نادرستی چون «هر کس بتواند از ایران می رود» یا «همه می خواهند از کشور بروند» فقط به آسیب می‌زند.

پرداختن به موضوع مهاجرت نیازمند پایش است

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: پرداختن به موضوع مهاجرت نیازمند پایش بر اساس رویکرد و شواهد علمی، ارزیابی سیاست‌های سایر کشورها و جمع‌آوری و تولید داده است، بر همین اساس وجود نهاد، سازمان یا تشکلی متخصص که بر اساس مقیاس‌های علمی در این حوزه فعال باشد امری ضروری که نمی‌توان منکر آن شد، چرا که گزارشات علمی و پژوهش‌های این سازمان می‌تواند شاخص‌های مناسبی در برخی سیاستگذاری‌ها را برای بهبود وضعیت و شرایط زندگی در کشور ارائه دهد که هم برای سیاستگذاران و هم در تصمیمات نخبگان و فعالان اقتصادی اثر گذار باشد .

رشد یا کاهش مهاجرت به بررسی‌های مستند و علمی نیازمند است

نماینده در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه رشد یا کاهش نمودار مهاجرت با توجه به موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور و در بزنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی در نوسان است، ادامه داد: عموما مهاجرت افراد از سرزمین مادری ذیل زیر شاخه‌های کاری و اقتصادی، تحصیلی و دانشجویی، مهاجرت‌های اجباری- پناهجویی تعریف می شود که پردازش رشد یا کاهش آن نیازمند بررسی‌های مستند و علمی است که می‌تواند در رشد علمی و اقتصادی کشور و در تعیین شاخص امید اجتماعی جامعه موثر باشد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه متاسفانه آنچه که درباره مهاجرت و رشد یا کاهش آن گفته می‌شود بیشتر بر آمده از نظر تحلیلگران است که عموما از احساس یا تجربه نزدیک به آنها نشات می‌گیرد، تاکید کرد: عناوین و تیترهای کلی از اظهار نظر تحلیلگران در این مقوله مستند نیست، چرا که داده‌های روشن و دقیقی از میزان مهاجرت در دست نیست و جای خالی سازمان یا ارگانی مسئول پردازش علنی آن با وظیفه مشخص و تعریف شده باشد خالی است.

با ادعا «هرکس بتواند از ایران می‌رود» فقط به امید اجتماعی لطمه می‌زند

تشدید تمایل کسب و کارهای دانش بنیان برای خروج از کشور واکاوی دقیق و جامعی را می طلبند

پیرهادی افزود: در این میان اما آمارهایی که از سوی پژوهشکده‌ها یا دانشگاه‌ها در مورد ترغیب کادر پزشکی به مهاجرت و رشد آماری آن داده می شود یا تشدید تمایل کسب و کارهای دانش بنیان برای خروج از کشور مواردی هستند که واکاوی و بررسی دقیق و جامعی را می طلبند.

آمار دقیق ومستند علمی که به ما بگوید در یک بازه زمانی مشخص کوچ ایرانیان از کشور به چه میزانی بوده است و با توجه به شرایط فعلی کشور چه شیبی را طی می کند گزاره ای اثر گذار در سیاستگذاری های داخلی کشور در حوزه های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی خواهد داشت

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ریشه رشد تمایل خروج برخی متخصصان از کشور و آسیبی که خروج احتمالی آنها به دنبال خواهد داشت باید به صورت مستند و علمی بررسی شود، تاکید کرد: آمار دقیق و مستند علمی که به ما بگوید در یک بازه زمانی مشخص کوچ ایرانیان از کشور به چه میزانی بوده است و با توجه به شرایط فعلی کشور چه شیبی را طی می کند گزاره‌ای اثرگذار در سیاستگذاری های داخلی کشور در حوزه‌های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی خواهد داشت.

پیرهادی در ادامه تصریح کرد: جای خالی متصدی نظارتی بر امر مهاجر در زمان‌هایی بیشتر احساس می‌شود که بعضا در انتقاد به سیاستگذاری به صورت عام و کلی جمعی حکم می‌دهند «همه از کشور می روند؟» تعیین این همه و این جمع که درصدد خروج از کشور هستند تاکنون به صورت علمی و مستند روشن نشده است.

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مهاجرت در وهله‌ی اول امری شخصی و سپس در بعد کلان به موضوع یا مسئله اجتماعی بدل می شود، ادامه داد: مهاجرت در همه جوامع و کشورهای دنیا صورت می‌گیرد، محدود به یک کشور یا منطقه نیست حتی شهروندان آمریکا و کانادا هم که به عنوان بزرگترین کشورهای مهاجر پذیر شناخته می‌شوند هم خود اقدام به مهاجرت می‌کنند.

در نیمی از جهان تب مهاجرت تند از ایران است

وی با بیان اینکه صدور آمار کلی در باب مهاجرت هموطنانمان بیشتر از هر چیز بر شاخص امید اجتماعی در کشور اثر گذار است، اظهار داشت: عناوین و جمع بندی های کلی همچون اینکه «هر کس بتواند از ایران می رود» و «همه می خواهند از کشور بروند» حکم های کلی است که بیشتر در مناظرات و مشاجرات سیاسی و گروهی یا جناحی دیده می‌شود در حالی که بر اساس اخرین آمار منتشر شده از سوی منابع جهانی ایرانی از ۱۵۷ کشور رتبه ۸۰ را دارد این یعنی در نیمی از جهان تب مهاجرت تند از ایران است.

پیرهادی با بیان اینکه تمایل و علاقمندی با مهاجرت با قطعیت در تصمیم به مهاجرت دو پدیده متفاوت اجتماعی است، افزود: کسانی که تمایل به مهاجرت دارند را نمی‌توان در دایره مهاجران از کشور تعریف کرد چرا که میزان تمایل افراد تا قطعیت در تصمیم‌گیری و حتی خروج شان از کشور تحت تاثیر مولفه‌های بسیاری است و نباید آنها را در قالب مهاجرت انجام شده دید و بر اساس آن فضایی را ایجاد کرد که منجر به شکل گیری یاس اجتماعی شود.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه سیاه و سفید دیدن امر مهاجرت درست نیست چرا یک مقوله اجتماعی است که فاکتورهای بسیاری در آن دخیل هستند، ادامه داد: به نظر من پدیده مهاجرت لزوما سیاه نیست نباید آن را به رویگردانی و کوچ از سر زمین مادری تعبیر کرد چرا که بسیاری از مهاجرت‌ها دانشجویی و علمی است و همه این افراد در کشور مقصد نمی‌مانند و بر اساس تخصص کسب شده و بستر فعالیت شان به کشور باز می گردند.