بررسی شیوه‌های ارتقای فرایندهای بیمارستانی با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

  • lira card

کارگاه سه روزه ارتقای فرآیندهای بیمارستانی از طریق استقرار نظام طبقه‌بندی نقشه فرآیندهای بیمارستانی با مدیریت مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت و مشارکت بیمارستان‌های کاندیدای استان تهران جهت بحث و تبادل نظر پیرامون روش‌های ارتقای فرآیندهای بیمارستانی در حال برگزاری است.

بررسی شیوه‌های ارتقای فرایندهای بیمارستانی با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر حسن واعظی – رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه سه روزه گفت: این کارگاه با حضور ۷ بیمارستان کاندیدا و منتخب دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و وابسته به سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها و نیز ستاد معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح تهران برگزار می‌شود که با توجه به تفاوت‌های فرایندی موجود در نوع خدمات این بیمارستان‌ها به تفکیک عمومی و گرایش تک تخصصی به بررسی و بحث و تبادل نظر پیرامون شیوه‌های ارتقای فرآیندهای بیمارستانی می‌پردازند.

واعظی افزود: تفاوت در انواع بیمارستان‌ها و فرایندهای جاری هر یک براساس ترکیب و سطح تریاژی بیماران ناگزیر است. اما نقاط اشتراک تمام بیمارستان‌ها باید در راستای حمایت از گیرنده خدمت و بیمار محوری باشد. موضوعی که در دولت سیزدهم و تولیت سلامت در وزارت بهداشت، با محتوای عدالت و تعالی جزو اهداف اصلی مطرح و مورد اجرا است.
وی افزود: ستاد وزارت بهداشت بر وحدت رویه در گردش کار، مستندسازی الکترونیک و در نهایت ارائه خدمات با کیفیت تاکید دارد و در بیمارستان‌ها نیز این موضوع مطرح و جزو نیاز بر حق گیرنده و ارائه دهنده خدمت است. به عنوان مثال در بحث طراحی بیمارستانی و معماری فرایندی فضاهای درمانی یکی از نکات مورد تاکید حذف مسیرهای متقاطع سیر دریافت خدمات توسط بیمار است؛ به طوری که در بخش‌های شلوغ و پرازدحام دریافت خدمات نیازمند اصلاح و به حداقل رساندن تردد مردم و همچنین کادر درمان در مسیرهای مشابه نباشد.
وی افزود: با گذشت زمان از یک سو قابلیت‌ها و از سوی دیگر نیازهای مراکز درمانی متفاوت می‌گردد. به عنوان مثال هم اکنون بیش از ۹۵ درصد نسخ همکاران پزشک به صورت الکترونیک صادر می شود و یا پرونده‌های بخش اورژانس بیمارستان بعد از دو دهه به روز رسانی و ابلاغ شد تا وحدت رویه‌ای با قابلیت به روز شدن مستندسازی و زمینه پرونده الکترونیک در اورژانس بیمارستانی ایجاد گردد.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: فرآیندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبانی در این کارگاه مطرح تا با بهره‌مندی از تجربیات موفق اساتید این بخش و همگرایی و اشتراک نظرات، نکات اساسی و تاکیددار فرایندهای درون بیمارستانی با پیچیدگی‌هایی که در ارائه خدمات وجود دارد، احصا شوند تا بتوان در مسیر ارتقای فرایند تسهیل شده ارائه و دریافت خدمات درمان گام برداشت.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت افزود: امیدواریم در پایان این کارگاه ضمن مرور نکات فنی دستورالعمل ابلاغی موجود در این خصوص، به توسعه نتایج فنی و اجرایی در بحث فرایندهای مورد نیاز رسیده و یک مدل بیمارستانی در قالب شیوه‌نامه کشوری با کمک سه دانشگاه‌ علوم پزشکی تدوین گردد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی افزود: نتایج این کارگاه همچنین در تدوین سنجه‌ها و روئوس اعتباربخشی آتی نیز تاثیرگذار خواهد بود و در خودارزیابی و ارزیابی خارج سیستمی در راستای ارتقای فرآیندهای جاری مراکز و رضایتمندی مردم نقش خواهد داشت.

پیشنهاد فر نیوز
پیگیریِ دوباره‌ی فوق‌العاده خاص کادر سلامت/ در انتظارِ تصمیمِ سازمان برنامه و بودجه