برنامه‌ریزی برای تقویت ریال/ تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد

برنامه‌ریزی برای تقویت ریال/ تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد

مهمترین تیتر‌های پنجشنبه ۱۹ مرداد به بیان مسائلی همچون تجمیع کارت‌های خدماتی در کلید خورد، تصفیه بازار پول از بازیگران بد، دودی که تبدیل به اسکناس می‌شود، برنامه‌ریزی برای تقویت ریال، می‌پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

روزنامه ابرار اقتصادی

روزنامه اقتصاد سرآمد

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه شروع

روزنامه نقش اقتصاد

روزنامه روزگار

روزنامه اقتصاد مردم

روزنامه جهان اقتصاد